Garantija un atteikums

Garantijas noteikumi

Visām praktika.lv pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija.

Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:

 • Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori;
 • Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi;
 • Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā;
 • Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas neautorizētā servisa centrā;
 • Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana;
 • Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi;
 • Nav ievērota preču lietošanas instrukcija.

Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

 • dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;
 • vērsties Praktika.lv veikalā Bruņinieku iela 59, Rīga. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
 • zvanīt pa tālruni +371 27066534, kur pircēju uzklausīs praktika.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.,

Atteikuma tiesības:

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja:

 • Prece tiek atgriezta uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu un garantijas talonu.

Ja pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, lūdzam nekavējoties informēt par to veikala praktika.lv administrāciju aizpildot atteikuma veidlapu

Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi: info@praktika.lv

Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Patērētāja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.

Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.

Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit: